Finantari deschise din
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

- PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL -
"DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE"

 

   

 

PROIECTE STRATEGICE

CALENDARUL LANSĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE IN 2010

si alocarea financiară pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte

 


Proiectele strategice
sunt proiecte finanţate din POS DRU pentru axele prioritare 1-6, ce vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial, cu valoarea totala cuprinsă între 500.000 – 5.000.000 euro şi perioadă maximă de implementare de 3 ani.

Nr. crt.

Axa prioritară

Domeniul Major de Intervenţie

Tip de proiect

Tip de Apel

Grafic estimativ

Buget estimativ (lei)

1.   

AP 2- Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

2.3.Acces şi participare la FPC

Proiecte de tip strategic

Cu termen limită de depunere

Lansare Apel: Octombrie 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: martie 2011

527.975.000

2.   

AP 5- Promovarea măsurilor active de ocupare

5.2.Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Proiecte de tip strategic

Cu termen limită de depunere

Lansare Apel: Octombrie 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: martie 2011

527.975.000

3.   

AP 6- Promovarea incluziunii sociale

6.1.Dezvoltarea economiei sociale

Proiecte de tip strategic

Cu termen limită de depunere

Lansare Apel: Octombrie 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: martie 2011

527.975.000

4.   

6.4.Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii

Proiecte de tip strategic

Cu termen limită de depunere

Lansare Apel: Octombrie 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: martie 2011

83.766.000

     

Total buget estimativ pentru lansări  Octombrie 2010 - Proiecte strategice

1.667.691.000