Finantari deschise din
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

- PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL -
"DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE"

 

   

 

PROIECTE TIP GRANT SI AJUTOR DE STAT

CALENDARUL LANSĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE IN 2010

si alocarea financiară pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte

 


Proiectele de grant sunt proiecte finanţate din POSDRU, pentru Axele Prioritare 1-6, proiecte care vor fi implementate la nivel regional, inter-regional sau local, cu valoarea cuprinsă între: 50.000 – 499.999 euro.

Nr. crt.

Axa prioritară

Domeniul Major de Intervenţie

Tip de proiect

Tip de Apel

Grafic estimativ

Buget estimativ (lei)

1.      

AP 2-Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

2.1.Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Schemă de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: 31/03.2009 închidere Apel: 30.11.2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna mai 2010

9.053.213

2.      

   

Proiecte de tip grant

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: August 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna noiembrie 2010

40.000.000

3.      

AP 5- Promovarea măsurilor active de ocupare

5.1 . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: 31/03.2009 închidere Apel: 30.11.2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna mai 2010

108.000.000

4.      

   

Proiecte de tip grant

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: Iulie 2010 închidere Apel: Noiembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna septembrie 2010

105.000.000

5.      

 

5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: 31/03.2009 închidere Apel: 30.11.2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna mai 2010

118.650.000

6.      

   

Proiecte de tip grant

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: August 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna noiembrie 2010

118.000.000

7.      

AP 6- Promovarea incluziunii sociale

6.1.Dezvoltarea economiei sociale

Proiecte de tip grant

Deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit"

Lansare Apel: August 2010 închidere Apel: Decembrie 2010

Semnare contracte de finanţare: începând din luna noiembrie 2010

100.000.000

       

 Total buget estimativ pentru lansări Iulie, August 2010 – Proiecte tip Grant

363.000.000

       

 Total buget estimativ pentru lansate 2010 - Scheme Ajutor de stat

235.703.213