Elaborare Proiecte finantate din Fondul Social European (FSE) prin intermediul Programului Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)


Echipa noastra de experti va pune la dispozitie experienta in context national si international, acumulata in perioada pre- si post-aderare, in domeniul elaborarii si implementarii proiectelor finantate din Fonduri Europene.

Nucleul echipei noastre de experti a dobandit experienta pe parcursul intregului proces de dezvoltare a sistemului de management si implementare POSDRU 2007-2013.
Echipa noastra colaboreaza in cadrul unei retele vaste de experti cu experienta relevanta in acest domeniu, atat in plan national cat si international.

Oferta noastra include dezvoltarea ideii de proiect (strategic sau de tip grant), scrierea acestuia, sprijin in elaborarea documentatiei necesare transmiterii cererii de finantare catre organismul public abilitat, precum si identificarea, dup caz, de parteneri regionali, nationali si internationali necesari.

In functie de cerinte, putem facilita incheierea de parteneriate cu diverse organisme publice si/sau private, cu experienta si bune practici demonstrate in implementarea FSE, din alte state membre ale Uniunii Europene, de exemplu: Italia, Germania, Austria, Grecia, Marea Britanie, Portugalia, Slovacia, etc.

Orice colaborare va incepe dupa o analiza a solicitantului de finantare (dupa caz a partenerilor) si a ideii de proiect, in vederea stabilirii eligibilitatii acestora.

Pentru orice alte informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: proiecte@fse-romania.ro