ANUNTURI PUBLICATE GRATUIT

Anunt publicat in 29.12.2010

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, beneficiar in cadrul proiectelor:

F1” Pentru combaterea somajului – eCompetente in Sud-Est, Domeniul major de intervenţie 5.1 – ID 77215; “Mediere proactiva in Sud-Est” – Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc de munca, Domeniul major de intervenţie 5.1 – ID 77412; Antreprenoriat si ocupare integrata; Domeniul major de intervenţie 5.1 – ID77202, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, deruleaza selectie de personal in vederea angajarii, dupa cum urmeaza:

Personal secretariat (3 posturi) – Mun. Constanta:

Responsabilitati: Atributii de secretariat / asistenta,  sprijin administrativ si logistic a echipei de proiect (management si echipa de implementare) in planificare, organizare, implementare, monitorizare, evaluare, raportare, in contextul implementarii de proiecte cofinantate din FSE prin POSDRU 2007-2013.

Cerinte generale:

 • Studii medii sau superioare relevante, cel putin bacalaureat.
 • Experienta profesionala de cel putin 2 ani in activitati de secretariat / asistenta.

Cerinte specifice:

 • Cel putin o limba straina de circulatie europeana (de preferat engleza).
 • Cunostiinte foarte bune in asistenta/secretariat.
 • Cunostiinte foarte bune de operare calculator (Office: Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.
 • experienta profesionala dovedita in cel putin un proiect finantat din fonduri europene (de preferat PHARE-CES sau POSDRU) constituie un avantaj
 • competente de organizare si implementare a unor evenimente in cadrul proiectului.
 • capacitate de sinteza si raportare.
 • abilitati de comunicare, negociere, mediere, relatii cu publicul.
 • disponibilitate de program prelungit.
 • capacitate de adaptare rapida la schimbari de mediu / conditii de lucru.
 • spirit de echipa.
 • persoana ordonata, organizata, serioasa.
 • capacitate de a lucra cu documente complexe (de ex. baze de date).

Durata contract: min. 10 luni, contract de munca pe perioada determinata.

Sediul proiectelor: Municipul Constanta, jud. Constanta

Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs. pana la data de 15.01.2011, orele 12:00, la urmatoarea adresa de mail: asociatia_europa@yahoo.com.
Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate , vor fi invitate prin email sau telefonic in vederea sustinerii unui interviu si unui test grila. Documentatia ce va sta la baza testului se gaseste pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php. (ghidurile solicitantului, instructiunile AMPOSDRU, mecanisme financiare si tehnice de implementare, legislatie, regulamente UE, etc.).

Informatii suplimentare:
Termene estimate pentru interviuri cu persoanele selectate: 17-21.01.2011. CV-urile vor fi transmise in format EUROPASS , in limba romana! Persoanele selectate pentru interviu vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locatiei in care se vor derula interviurile , pana cel tarziu in data de 17.01.2011 , orele 12:00. Interviurile vor avea loc in Mun. Constanta.

Persoanele invitate la interviu vor prezenta si copii ale documenelor ce atesta calificarile /studiile relevante mentionate in CV, cat si documente (recomandari, copii dupa contracte etc..) ce atesta experienta profesionala in domeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Anunt publicat in 29.12.2010

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, beneficiar in cadrul mai multor proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, deruleaza selectie de personal in vederea angajarii, dupa cum urmeaza:

Personal administrativ, financiar-contabil (2 posturi):

Responsabilitati: Atributii de contabilitate/asistenta financiara,  sprijin administrativ si logistic a echipei de proiect (management si echipa de implementare) in contextul implementarii de proiecte cofinantate din FSE prin POSDRU.

Cerinte generale:
- Studii superioare economice finalizate;
- Experienta in domeniu min. 3 ani;

Cerinte specifice:

 • Cunostinte foarte bune de contabilitate financiara (contabilitatea ONG-urilor constituie un avantaj);
 • Cunostinte foarte bune de fiscalitate;
 • Cel putin o limba straina de circulatie europeana (de preferat engleza)
 • Cunostiinte foarte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Experienta profesionala dovedita in cel putin un proiect finantat din fonduri europene (de preferat PHARE-CES sau POSDRU) constituie un avantaj
 • Capacitate de sinteza si raportare.
 • Persoana organizata, serioasa, ordonata capacitate de concentrare, lucru in conditii de stres;
 • Abilitati de comunicare, lucru in echipa si lucru individual.
 • Disponibilitate de program prelungit.
 • Capacitate de adaptare rapida la schimbari de mediu/conditii de lucru.

Durata contract: contract de munca pe perioada determinata.

Activitatea se va derula cu precadere in Mun. Bucuresti.

Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs. pana la data de 15.01.2011, orele 12:00, la urmatoarea adresa de mail: asociatia_europa@yahoo.com, mentionand postul pentru care aplicati.

Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate , vor fi invitate prin email sau telefonic in vederea sustinerii unui interviu si unui test grila. Documentatia ce va sta la baza testului se gaseste pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php. (ghidurile solicitantului, instructiunile AMPOSDRU, mecanisme financiare si tehnice de implementare, legislatie, regulamente UE, etc.)

Informatii suplimentare:
Termene estimate pentru interviuri cu persoanele selectate: 17-21.01.2011. CV-urile vor fi transmise in format EUROPASS , in limba romana! Persoanele selectate pentru interviu vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locatiei in care se vor derula interviurile , pana cel tarziu in data de 17.01.2011 , orele 12:00. Interviurile vor avea loc in Mun. Bucuresti.

Persoanele invitate la interviu vor prezenta si copii ale documenelor ce atesta calificarile /studiile relevante mentionate in CV, cat si documente (recomandari, copii dupa contracte etc..) ce atesta experienta profesionala in domeniu.

------------------------------------------------------------------------------
Arhiva 14.09.2010:

ANUNT 1:
Asociatia “ Europa pentru Dezvoltare Umana “ , in calitate de partener  in cadrul proiectului “ Start la Antreprenoriat – reducerea somajului  prin stimularea  dezvoltarii  de noi afaceri din randul somerilor  si crearea  de noi locuri de munca “ , ID 58694 , cofinantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013 , cauta experti
:

Numar experti: 6
Data inceperii: septembrie – octombrie 2010

2. Expert asistent implementare/ monitorizare (1) (cod 58694_02)

Responsabilitati: Sprijinirea expertului coordonator al partenerului din cadrul proiectului, in monitorizarea tehnica a implementarii activitatilor in care acesta este implicat,
Cerinte generale:
 - Studii superioare economice
 - Master in management
 - Formator certificat CNFPA.
- Experienta profesionala de minimum 3 ani in implementare tehnica si raportare
Cerinte specifice:
 - Experienta in activitati de asistenta in cadrul proiectelor (cel putin 3 proiecte strategice cofinantate din FSE prin POSDRU)
- Cunostinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 -  Experienta in implementare/monitorizare tehnica/financiara in cadrul unui proiect strategic FSE, finantat din POSDRU.(minim 3 proiecte)

3. Expert initiative regionale si locale (1) (cod 58694_03)

Responsabilitati: Coordonarea unui centru regional, sprijin in dezvoltarea initiativelor regionale si locale pentru facilitarea accesului la informatii relevante privind piata muncii si sprijin in perspectiva dezvoltarii si sustinerii antreprenoriatului pentru someri, persoane in cautarea unui loc de munca  inclusiv someri tineri si de lunga durata.

Cerinte generale:

 • Studii superioare economice. Master in administratie publica sau similar.
 • Curs absolvit de management al proiectului sau PCM recunoscut de CNFPA sau derulat de organisme internationale.

Cerinte specifice:

 • Experienta profesionala de peste 6 ani in management de proiecte/programe cu finantare europeana (PHARE sau similar in domeniul ocuparii fortei de munca, incluziunii sociale, dezvoltarii resurselor umane sau similar)
 • Experienta de peste 3 ani in management, functie de conducere, in cadrul unor unei organizatii publice sau private active in domeniul fondurilor europene.
 • Experienta de peste 2 ani in proiecte/programe ce au vizat pregatirea sistemului de implementare FSE in Romania.
 • Implicare in cel putin 3 proiecte strategice cofinantate din FSE, prin POSDRU, in implementare tehnica/monitorizare.
 • Cunostinte foarte bune despre sistemul de management si implementare a POSDRU in Romania.
 • 2 limbi straine de circulatie europeana (engleza obligatoriu)
 • Cunostinte foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

4. Expert parteneriate regionale/locale si evenimente aferente (1) (cod 58694_04)
Responsabilitati :Atributii de sprijin in dezvoltarea parteneriatelor regionale si locale in sprijinul implementarii activitatilor partenerului
Cerinte generale:
- Studii superioare in Comunicare/Administrarea Afacerilor/Management
- Cel putin doua limbi de circulatie europeana ( obligatoriu engleza)
Cerinte specifice:
 - Cunostinte bune despre sistemul de management si implemenatarea POSDRU Romania
 - Experienta in minim 3 proiecte finantate din Fonduri Europene
 - Experienta in activitati ce vizeaza organizarea si dezvoltarea structurilor parteneriale

5. Experti asistenti implementare activitati ce prevad sustinerea initiativelor locale (incl. prin promov de parteneriate cu actori relevanti si org. evenimente aferente) (2) (cod 58694_05)
Responsabilitati: Sprijin acordat expertilor parteneriate regionale/locale si initiaitve regionale/locale in implementarea activitatilor.
Cerinte generale:

 • Studii superioare economice, absolvent master sau masterand in domeniul managementului proiectelor sau alt master in domeniul financiar/contabil/audit.
 • Formator certificat CNFPA.

Cerinte specifice:

 • Experienta profesionala de pana la 3 ani in derulare operatiuni financiar/contabile/audit
 • Cel putin o limba straina de circulatie europeana (de preferat engleza)
 • Cunostiinte in asistenta/secretariat
 • Cunostiinte foarte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Experiente in implementarea/derularea proiectelor FSE, finantate din PSODRU sunt considerate un plus.
 • Experienta in implementare/monitorizare tehnica/financiara in cadrul unui proiect strategic FSE, finantat din POSDRU (min 3 proiecte).

6. Expert asistent informare / publiciate (1) (cod 58694_06)
Responsabilitati : Sprijinirea expertului informare si publicitate in implementarea activitatilor de  organizare evenimente regionale si locale, promovare parteneriate regionale si locale, activitatilor de informare si publicitate, promovarea proiectului la nivel local si regional, relatia cu presa.
Cerinte generale :
 - Studii superioare in  management/ marketing/ comunicare/publicitate
 - Experienta profesionala de peste 3 ani in coordonarea si derularea activitatilor de
marketing, informare si constientizare
 - Formator certificat CNFPA sau dovada ca urmeaza, la data depunerii candidaturii, un curs de formator, autorizat CNFPA.
Cerinte specifice:
 - Experienta profesionala in implemenatarea activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectelor cofinantate din FSE (minim 1 proiect)
- Cel putin o limba straina de circulatie europeana.(de preferat engleza)
- Cunostinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.

ANUNT 2:
Asociatia “ Europa pentru Dezvoltare Umana “ , in calitate de partener  in cadrul proiectului “Educatia, sansa noastra pentru un viitor comun !“ , ID 62220 , cofinantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013 , cauta experti:

Numar experti: 7
Data inceperii: septembrie – octombrie 2010

1. Expert implementare tehnica (2), monitorizare, evaluare, coordonator al activitatilor derulate de partener (cod 62220_01)
Responsabilitati:Atributii de sprijin a echipei de management in monitorizare, evaluare, raportare tehnica, in urma implementarii activitatilor proiectului si de coordonare a activitatilor derulate de partener in cadrul proiectului.
Cerinte generale:

 • Studii superioare economice. Master in administratie publica sau similar.
 • Curs absolvit de management al proiectului sau PCM recunoscut de CNFPA sau derulat de organisme internationale.

Cerinte specifice:

 • Experienta profesionala de peste 6 ani in management de proiecte/programe cu finantare europeana (PHARE sau similar in domeniul ocuparii fortei de munca, incluziunii sociale, dezvoltarii resurselor umane sau similar)
 • Experienta de peste 3 ani in management, functie de conducere, in cadrul unor unei organizatii publice sau private active in domeniul fondurilor europene.
 • Experienta de peste 2 ani in proiecte/programe ce au vizat pregatirea sistemului de implementare FSE in Romania.
 • Implicare in cel putin 3 proiecte strategice cofinantate din FSE, prin POSDRU, in implementare tehnica/monitorizare.
 • Cunostinte foarte bune despre sistemul de management si implementare a POSDRU in Romania.
 • 2 limbi straine de circulatie europeana (engleza obligatoriu)
 • Cunostinte foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

2. Experti informare / publiciate (2) (cod 62220_02)
Responsabilitati : Sprijin in coordonarea implementarii activitatilor de informare si publicitate, promovarea proiectului la nivel local si regional, relatia cu presa.
Cerinte generale:
- Studii superioare in Comunicare/Jurnalism/Administrarea Afacerilor/Management
- Cel putin doua limbi de circulatie europeana ( obligatoriu engleza)
- Experienta profesionala de cel putin 3/5 ani
Cerinte specifice:
 - Cunostinte bune despre sistemul de management si implemenatarea POSDRU Romania
 - Experienta in minim 3 proiecte finantate din Fonduri Europene
 - Experienta in activitati ce vizeaza organizarea si dezvoltarea masurilor de informare si publicitate in cadrul proiectelor confinantate din FSE prin POSDRU
 - Pentru expertul cu 5 ani experienta se solicita si certificat formator CNFPA.
3. Expert asistent implementare/ monitorizare (1) (cod 62220_03)
Responsabilitati: Sprijinirea expertului coordonator al partenerului din cadrul proiectului, in monitorizarea tehnica a implementarii activitatilor in care acesta este implicat,
Cerinte generale:
 - Studii superioare economice
 - Master in management
 - Formator certificat CNFPA.
- Experienta profesionala de minimum 3 ani in implementare tehnica si raportare
Cerinte specifice:
 - Experienta in activitati de asistenta in cadrul proiectelor (cel putin 3 proiecte strategice cofinantate din FSE prin POSDRU)
- Cunostinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.

4 Expert dezvoltare parteneriate regionale si locale (1) (cod 62220_04)
Responsabilitati: Sprijin in crearea si dezvoltarea unei retele interreg de promov a parteneriatelor intre scoli, institutii locale, servicii de ocupare, servicii sociale si de sanatate etc., in vederea prev. fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala. DEzvoltare centru regional.

Cerinte generale:

 • Studii superioare in  Management-Marketing.
 • Certificat absolvire curs de management, autorizat CNFPA sau cu recunoastere europeana.
 • Formator certificat CNFPA

Cerinte specifice:

  - Experienta profesionala de peste 5 ani in management/marketing, dezvoltare promovare afaceriidentificare parteneri, derulare contracte.
  - Cunostinte foarte bune privind aplicarea OUG 34 in cadrul proiectelor implementate in cadrul POSDRU in Romania.
  -Cunostiinte privind cadrul implementarii FSE prin intermediul POSDRU in Romania.
  - Cunostiinte utilizare SEAP.
  - Experienta in cel putin 3 proiecte cofinantate din FSE prin POSDRU.
  - 2 limbi straine de circulatie europeana (de preferat engleza, germana)
  - Cunostinte foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

  5. Expert asistent informare / publiciate (1) (cod 62220_05)
  Responsabilitati : Sprijinirea expertului informare si publicitate in implementarea activitatilor de  organizare evenimente regionale si locale, promovare parteneriate regionale si locale, activitatilor de informare si publicitate, promovarea proiectului la nivel local si regional, relatia cu presa.
  Cerinte generale :
   - Studii superioare in  management/ marketing/ comunicare/publicitate
   - Experienta profesionala relevanta de peste 3 ani in domeniul fosndurilor structurale

  Cerinte specifice:
  - Cel putin o limba straina de circulatie europeana.(de preferat engleza)
  - Cunostinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.

   

  Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs.pâna pe data de 10.09.2010, orele 12.00, la urmatoarea adresa de e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, sau la adresa: Str. Scarlatescu nr. 22, et. 2, Ap. 3, Sector 1, Bucuresti.

  Va rugam sa specficati codul pozitiei pentru care aplicati in "subiectul" mesajului e-mail sau pe plicul in care aducetu CV-ul!
  Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail sau telefonic in vederea sustinerii unui interviu si a unui test grila. Documentatia ce va sta la baza testului se gaseste pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php, accesand meniurile: “Documente/Legislatie”, “Cerere de Propuneri de Proiecte” si “Implementare Proiecte”.

  Informatii suplimentare:

  Termen prevazut pentru interviuri cu persoanele selectate: 13.09.2010 (intre orele 10.00 – 15.00)

  CV-urile vor fi transmise in format EUROPASS, in limba romana!

  Persoanele selectate pentru interviu vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locatiei in care se vor derula interviurile, pana cel tarziu in data de 10.09.2010, orele 18.00.

  Persoanele invitate la interviu vor prezenta si copii ale documentelor ce atesta calificarile / studiile relevante mentionate in CV, cat si documente (recomandari, copii dupa contracte, etc.) ce atesta experienta profesionala in domeniu.

  Data publicarii anuntului pe site: 07.09.2010

   

  ------------------------------------------------------------------------------
  Arhiva 26.07.2010:
  Asociatia "Europa pentru Dezvoltare Umana”, in calitate de partener in cadrul proiectului “Dezvoltare economica durabila prin cresterea calitatii resurselor umane din mediul rural” ID 54701, proiect cofinantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cauta experti pe termen scurt:

  Numar experti: 4
  Data inceperii: august 2010

  1. Expert asistent informare si publicitate (1 post) (cod 01)
  Responsabilitati : Sprijinirea expertului informare si publicitate in implementarea activitatilor de  organizare evenimente regionale si locale, promovare parteneriate regionale si locale, activitatilor de informare si publicitate, promovarea proiectului la nivel local si regional, relatia cu presa.
  Cerinte generale :
   - Studii superioare in  management/ marketing/ comunicare/publicitate
   - Experienta profesionala de peste 3 ani in coordonarea si derularea activitatilor de
  marketing, informare si constientizare
   - Formator certificat CNFPA sau dovada ca urmeaza, la data depunerii candidaturii, un curs de formator, autorizat CNFPA.
  Cerinte specifice:
   - Experienta profesionala in implemenatarea activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectelor cofinantate din FSE (minim 1 proiect)
  - Cel putin o limba straina de circulatie europeana.(de preferat engleza)
  - Cunostinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.

  2. Expert asistent coordonator -(1 post)( cod 02)
  Responsabilitati: Sprijinirea expertului coordonator al partenerului din cadrul proiectului, in monitorizarea tehnica a implementarii activitatilor in care acesta este implicat,
  Cerinte generale:
   - Studii superioare economice
   - Master in management
   - Formator certificat CNFPA sau dovada ca urmeaza, la data depunerii candidaturii, un curs de formator, autorizat CNFPA.
  - Experienta profesionala de minimum 3 ani in implementare tehnica si raportare
  Cerinte specifice:
   - Experienta in activitati de asistenta in cadrul proiectelor
  - Cunostinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
   -  Experiente sau cunostiinte in implementarea/derularea proiectelor FSE, finantate din PSODRU sunt considerate un plus.
   -  Experienta in implementare/monitorizare tehnica/financiara in cadrul unui proiect strategic FSE, finantat din POSDRU.(minim 3 proiecte)

  3. Expert parteneriate si retea de coordonare servicii DRU si antreprenoriat (1post)(cod 03)
  Responsabilitati :Atributii de sprijin in dezvoltarea parteneriatelor regionale si locale si a infiintarii si dezvoltarii retelei de coordonare servicii DRU si antreprenoriat
  Cerinte generale:
  - Studii superioare in Comunicare/Administrarea Afacerilor/Management
  - Cel putin doua limbi de circulatie europeana ( obligatoriu engleza)

  Cerinte specifice:
   - Cunostinte bune despre sistemul de management si implemenatarea POSDRU Romania
   - Experienta in minim 3 proiecte finantate din Fonduri Europene
   - Experienta in activitati ce vizeaza organizarea si dezvoltarea structurilor parteneriale

  4. Expert asistent parteneriate si retea de coordonare servicii DRU si antreprenoriat
   (1 post) (cod 04)
  Responsabilitati : Sprijin expertului in dezvoltarea parteneriatelor regionale si locale si a infiintarii si dezvoltarii retelei de coordonare servicii DRU si antreprenoriat activitatilor
  Cerinte generale :
   - Studii superioare , Comunicare si relatii publice
   - Cel putin 2 limbi straine de circulatie europeana (de preferat engleza)
  Conditii specifice:
   - Cunostinte bune despre sistemul de management si implementarea POSDRU Romania
   - Experienta in domeniul resurselor umane
   - Experienta in asigurarea securitatii sistemelor si a datelor, arhivare electronica a fisierelor de pe fiecare computer, foarte bune cunostinte  de IT, operare inclusiv retele

  Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs.pâna pe data de 30.07.2010, orele 12.00, la urmatoarea adresa de e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, sau la adresa: Str. Nicolae Filipescu nr. 50, Ap.1, Sector 2, Bucuresti.

  Va rugam sa specficati codul pozitiei pentru care aplicati!
  Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail sau telefonic in vederea sustinerii unui interviu si a unui test grila. Documentatia ce va sta la baza testului se gaseste pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php, accesand meniurile: “Documente/Legislatie”, “Cerere de Propuneri de Proiecte” si “Implementare Proiecte”.

  Informatii suplimentare:

  Termen prevazut pentru interviuri cu persoanele selectate: 02.08.2010 (intre orele 10.00 – 15.00)

  CV-urile vor fi transmise in format EUROPASS, in limba romana!

  Persoanele selectate vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locatiei in care se vor derula interviurile, pana cel tarziu in data de 30.07.2010, orele 18.00.

  Persoanele invitate la interviu vor prezenta si copii ale documentelor ce atesta calificarile / studiile relevante mentionate in CV, cat si documente (recomandari, copii dupa contracte, etc.) ce atesta experienta profesionala in domeniu.

  Data publicarii anuntului pe site: 26.07.2010